(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក បកស្រាយអំពី ភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគី AUKUS និងភាពចាំបាច់សម្រាប់ឯកភាពអាស៊ាន។ ខាងក្រោមជាទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង៖