(ភ្នំពេញ)៖ «ជំនឿទុកចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ គឺជាកត្តាគ្រឹះធានាជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតេជោ សែន!» ជាប្រធានបទនៃវិដេអូវិភាគរបស់អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

នៅក្នុងវីដេអូវិភាគនេះ អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័ស បានលើកឡើងអំពីអំណះអំណាងជាច្រើន ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានខិតខំស្តារប្រទេសដែលងើបចេញពីសង្រ្គាម ហើយកសាងប្រទេសរហូតដល់មានសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងរក្សាសន្តិភាព ប្រកបដោយស្ថិរភាពនេះ ដល់សព្វថ្ងៃនេះ៕

សូមទស្សនាវីដេអូវិភាគទាំងស្រុងដូចតទៅ៖