(ភ្នំពេញ)៖ ប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅលើមាគ៌ាត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែដំណើរការនេះត្រូវបានរារាំងដោយការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីសំណាក់មហាអំណាច ការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្តូររបប ដើម្បីសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតាភូមិសាស្រ្តនយោបាយរបស់ពួកគេ។

នៅក្នុងអត្ថបទក៏បានលើកឡើងអំពី (១) ប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏កម្សត់ដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ទម្រាំទទួលបានសុខសន្តិភាពដូចសព្វថ្ងៃ (២) កត្តាដែលកំណត់ថា កម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស (៣) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សហជីព និងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា (៤) ការបែងចែកឲ្យដាច់រវាង ការបញ្ចេញមតិ និងការបំពានសិទ្ធិអ្នកដ៏ទៃ (៥) សិទ្ធិមនុស្សជាលេសក្នុងការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល (៦) កម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និង (៧) ការដែលមហាអំណាចយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលចចារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ។

សូមអានអត្ថបទទាំងស្រុង៖