(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានសេចក្ដីសម្រេចតែងតាំង លោក ហួម តាំងហឿន ជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេច ក្នុងតួនាទីជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖