(កំពង់ធំ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានសេចក្តីណែនាំស្តីពីការទប់ស្កាត់បាតុភាពអសកម្មរបស់យុវជន សិស្សានុសិស្សគ្រប់សាលា ប្រមូលផ្តុំ គ្នាលេងទូរស័ព្ទ លេងហ្គេមតាមអនឡាញ ជក់បារី និងឈានទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ៖