(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជា នាល្ងាចថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានអញ្ជើញ ចូលរួមជំនួបពិភាក្សាអាហារពេលល្ងាចធុរកិច្ច កម្ពុជា-បារាំង ដែលសហការរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា និង សភាពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្មបារាំងនៅកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖