សាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចាត់ការលើសំណុំរឿងករណីហិង្សាបង្កឡើងដោយក្មេង ទំនើងចំនួន ៥នាក់

(បន្ទាយមានជ័យ)៖ អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ សាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចាត់ការលើសំណុំរឿង ព្រហ្មទណ្ឌលេខ៧២៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ដែលទាក់ទងនឹងករណីហិង្សាបង្កឡើងដោយក្មេង ទំនើងចំនួន ៥នាក់។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖