(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk សប្តាហ៍មុននេះ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ បាននិយាយអំពីលោក Ayatollah Ali Khamenei មេដឹកនាំកំពូលទី១ របស់អ៉ីរ៉ង់ ដែលមានអំណាចពេញកំពូល។ មេដឹកនាំរូបនេះ មានវ័យជាង៨០ឆ្នាំហើយ ហើយក៏កំពុងរកអ្នកស្នងតំំណែង ខណៈដែល លោកប្រធានាធិបតី រ៉ៃស៊ី អាចជាបេក្ខជនម្នាក់ ជាមួយនឹងកូនរបស់ លោក អាយ៉ាតូឡាតែម្តង។

សូមស្តាប់ និងទស្សនាការវិភាគរបស់ ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាសប្តាហ៍មុននេះ អំពីអ្នកស្នងតំណែង លោកអាយ៉ាតូឡា ដូចតទៅ៖