(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយករណីធ្លាក់យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីអ៉ីរ៉ង់ គេបានដឹងថា យន្តហោះដែលប្រធានាធិបតីនេះប្រើប្រាស់នោះ ជារបស់យន្តហោះផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។ បញ្ហានេះធ្វើឱ្យ លោក ពុយ គា នឹកឃើញអំពីល្បិចក្រុមចារកម្មជំនាញ ដែលបានប្រើប្រាស់បន្ទះឈីបដើម្បីតាមដានសកម្មភាពមេដឹកនាំណាមួយ ហើយលោកបានព្រមានដល់មេដឹកនាំទាំងអស់ ឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ Chip នេះផងដែរ។

សូមស្តាប់ និងទស្សនាការលើកឡើងរបស់ លោក ពុយ គា ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាសប្តាហ៍មុននេះ ដូចតទៅ៖