(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃនេះ បានបង្ហាញលទ្ធផល នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងប្រកបដោយផ្លែផ្ការយៈពេល៣ថ្ងៃ របស់ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី សុខ ចិន្តាសោភា រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផល នៃទស្សនកិច្ច៖