(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៤ ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់គ.ជ.ប៖