(ភ្នំពេញ)៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងបំពេញបន្ថែមជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្នាក់កណ្តាល ចំ​នួន១៥រូប។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំង មន្ត្រីគណបក្សដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤នេះ។

សមាជិកថ្មីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទាំង១៥រូបរួមមាន៖

ទី១៖ លោក ទៀ សីហា
ទី២៖ លោក ជា សុមេធី
ទី៣៖ លោក ឆាយ ឫទ្ធីសែន
ទី៤៖ លោក សុខ សូកេន
ទី៥៖ លោក ប៊ិន ត្រឈៃ
ទី៦៖ លោក ឡាយ គឹមលី
ទី៧៖ លោក ម៉ឹង ពន្លក
ទី៨៖ លោក ហេង ណន
ទី៩៖ លោក វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ
ទី១០៖ លោក ហាវ រតនៈ
ទី១១៖ លោក សេង ឡូត
ទី១២៖ លោក សុខ ពុទ្ធិវុធ
ទី១៣៖ លោក ស៊ុយ ជីហ៊ាង
ទី១៤៖ លោក ឌី វិជ្ជា
និងទី១៥៖ លោក ហូ ឈុនគ្រី៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖