(ភ្នំពេញ)៖ លោក រ៉ុង សម្ជស្ស ជាអតីតនិស្សិតនៅដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសមៈ (PPI) លើជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនី មានដើមកំណើតមកពីខេត្តតាកែវ បានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំងអស់ ឱ្យចាប់យកការសិក្សាជំនាញមួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ បច្ចុប្បន្ន លោកជាប្រធានផ្នែករៀបចំសៀគ្វីអគ្គិសនី នៅក្រុមហ៊ុន អេ ធី អេស ខេមបូឌៀ ATS Cambodia Co,.Ltd) ដែលនេះជាជោគជ័យមួយរបស់លោក។

សូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ លោក រ៉ុង សម្ជស្ស៖