(ភ្នំពេញ)៖ លោកស្រីបណ្ឌិត ព្រុំ ទេវី អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានចេញអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថា «ការលួចស្នាដៃនិពន្ធ»។ ក្នុងអត្ថបទនេះ លោកស្រីបណ្ឌិត បានដាស់តឿនអ្នកស្រាវជ្រាវ និងនិស្សិត ត្រូវចៀសវាងការលួចស្នាដៃនិពន្ធ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានអត្ថបទខាងក្រោម៖