(ភ្នំពេញ)៖ លោកអភិសន្ដិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចកែសម្រួល និងបែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេចដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ស សុខា៖