(ភ្នំពេញ)៖ លោក រ៉ាអ៊ូល ម៉ាក់ ជេណា ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាន អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រ និងជាបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និងការសិក្សាភាសាខ្មែរ មកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសប៊ែលហ្សិក និងបារាំង បានលើកឡើងថា អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ បានកុហក និងបោកប្រាស់មតិជាតិ និងអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងការរៀបចំលំនៅឋានឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសំណង់ខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ៕

សូមអញ្ជើញអានឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោក រ៉ាអ៊ូ ជេណា ដូចខាងក្រោម៖