(ភ្នំពេញ)៖ គ.ជ.ប បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ជួលម៉ោងផ្សាយរបស់ស្ថានីយវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ឱ្យគណបក្សនយោបាយ និងគោលការណ៍រៀបចំកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាគោលនយោបាយគណបក្សក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖