(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសតាមមុខវិជ្ជា។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ​ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖