(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះ Fresh News បានរៀបចំកិច្ចសម្ភាសពិសេសជាមួយ លោកបណ្ឌិត ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា ​និងលោក អ៊ុន វិសិទ្ធគុន ប្រធានគណបក្សកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ ពាក់ព័ន្ធនឹង ការគំរាមកំហែងដល់អង្គបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយគណបក្សភ្លើងទៀន។

នាថ្មីៗនេះ គណបក្សភ្លើងទៀន ត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថា កំពុងគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន ដោយតម្រូវឱ្យបោះឆ្នោតជូនគណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ សម្រាប់ការបឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៥ ហើយសមាជិកណាដែលមិនបោះឆ្នោតតាមការកំណត់របស់ខ្លួន ប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញ។

ខាងក្រោមនេះជាកិច្ចសម្ភាស ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងដល់អង្គបោះឆ្នោត ដែលធ្វើឡើងដោយគណបក្សភ្លើងទៀន៖