(ព្រះសីហនុ)៖ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្ដព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការប្រមូលចំណូលពីចំណតរថយន្ដក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ បង់ចូលថវិកាខេត្ដ។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្ដព្រះសីហនុ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖