(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រអាស៊ានលើកទី១៣ ក្រោមប្រធានបទ «ការពង្រឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងការគាំពារសង្គមសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ»។

លោក ឆាយ ឫទ្ធិសែន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអាស៊ានលើកទី១៣ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ៖