(ភ្នំពេញ)៖ ប្រាកដណាស់ការប្រកបមុខរបរទទួលទាន ឬក៏ការងារប្រចាំថ្ងៃពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ សម្រាប់ជីវភាពរបស់លោកអ្នក ប៉ុន្តែសុខភាព និងការថែរក្សាសម្រស់ ក៏ជារឿងដែលមិនអាច​បំភ្លេច​បានផងដែរ ដូច្នេះដើម្បីរក្សាការថែសម្រស់របស់លោកអ្នក បំបាត់ភាពតប់ប្រមល់ និងការនឿយហត់ THE SPA ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសណ្ឋាគារ សាន់ អ៊ែន មូន មានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ ការ​ថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នក និងយល់ពីអារម្មណ៏របស់លោកអ្នកច្បាស់ នៅពេលដែលមានពេលសំរាក បន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីការងារ។

THE FLEXIBLE GYM & SPA MEMBESHIP CARD IS AVAIALBLE NOW ផ្ដល់កម្មវិធីពិសេស ដែលបានផ្តល់ជូនពីសណ្ឋាគារ សាន់ អ៊ែន មូន គឺការទិញ THE FLEXIBLE COUPON ចំនួនមួយ ដែលមានតម្លៃ៩៨ដុល្លារ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការ មកចូលរួមសមាជិក នៅ GYM & SPA ចំនួន១០ដង ដែលអាចមានសុពលភាពរហូតទៅ៣ខែ។  បន្ថែមពីនេះទៅទៀត លោកអ្នក និងមាន​​អាទិដ្ឋភាព អាចប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៏ ហាត់ប្រាណទំនើបៗ នៅ THE FITNESS CENTER  ការហែលទឹកយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅ INFINITY POOL​ ដែលលោកអ្នកអាចមើលឃើញទិដ្ឋភាព​ដ៏សន្លឹមដាច់កន្ទុយភ្នែក ពីជាន់ទីប្រាំបួននៃសណ្ឋាគារ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ លោកអ្នកថែមទាំងអាចប្រើប្រាស់ HOT & COLD JACUZZI  ដែលបានបែងចែកដាច់ពីគ្នា រវាងបុរស និងស្រ្តី ក៏ដូចជា សូណា និងស្ទីម ផងដែរ។

ពិសេសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប្រសិនបើលោកអ្នកទិញនូវ

THE FLEXIBLE GYM COUPONS ចំនួន០៣ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន COUPON ១ ផ្តល់ជូនភ្លាម
THE FLEXIBLE GYM COUPONS ចំនួន០៥ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន COUPONS ២ ផ្តល់ជូនភ្លាម
THE FLEXIBLE GYM COUPONS ចំនួន១០ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន COUPONS ៥ ផ្តល់ជូនភ្លាម។

សូមប្រញាប់ឡើង អញ្ជើញមកទំនាក់ទំនង បុគ្គលិកនៅសណ្ឋាគារ សាន់ អ៊ែន មូន រួមនឹងព័ត៌មានបន្ថែមការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ ដែលត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ៕