(ភ្នំពេញ)៖​ សប្បាយរីករាយ​ជា​មួយ​ការ​ញ៉ាំ​ស៊ុប នៅ​ម៉ា​ស្ទ័រ​ស៊ុគី​ស៊ុ​បផ្សារ​ទំនើបសូរិយា​ជាន់ទី៦ និងម៉ាស្ទ័រគ្រីលជាន់ទី៥ កម្មវិធី​បញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ២០​% ចាប់ពី​ម៉ោង១០​ព្រឹក រហូតដល់​ម៉ោង ៥​ល្ងាច និង ១០% ចាប់ពី​ម៉ោង ៥​ល្ងាច រហូតដល់​ម៉ោង ១០​យប់ និង​ ទិញឈុតបាយភ្លៅមាន់ នៅម៉ាស្ទ័រគ្រីលតម្លៃត្រឹមតែ២.៥ដុល្លារ តែប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី ៣១​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​សាខា​ផ្សារ​ទំនើប​សូរិយា​តែមួយគត់​។​

ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេសរហូត​ដល់​ទៅ ១៥%​​​​ សំរាប់គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែល មកធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើត នៅម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប គ្រប់សាខាទាំងអស់។
​ចាំ​អី​ទៀត​! តោះ​សប្បាយរីករាយ​ទាំងអស់​គ្នា ជាមួយ​កា​រញុំា​ស៊ុប នៅ​ម៉ា​ស្ទ័រ​ស៊ុគី​ស៊ុប​!​
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័ដឹកជញ្ជូន និង កក់បន្ទប់តាមរយះលេខ 081​288882​/023​222250