(កំពង់ចាម)៖ អគ្គិសនីខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសមួយ ស្ដីពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន២ថ្ងៃ នៅសាខាមេមត់ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា វេលាម៉ោង១៖៣០នាទីរសៀល ដល់ម៉ោង ៦៖០០នាទីល្ងាច និងថ្ងៃទី ១៨ វេលាម៉ោង៧៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦៖០០នាទីល្ងាច ដោយមូលហេតុ ដើម្បីជួសជុល និងកែលម្អបណ្ដាញតង់ស្យុង៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម ទាំងស្រុង៖