(ភ្នំពេញ)៖ លោក សាយ សំភូន ភូមវិហាន ប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងមិត្តភាព នៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា៖