(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសជំរុញទី៥ ជូនដល់មន្រ្តីរាជការ មន្រ្តីទូត មន្រ្តីអង្គការសហប្រជាជាតិ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សិល្បករ និងអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលបានចាក់ដូសទី៤ រួចរាល់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖