(ភ្នំពេញ)៖សារពិសេសសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

សូមស្តាប់ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ https://t.me/freshnewsasia/93798