(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានហាមឃាត់ការចែកចាយ និងលក់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ Molnupiravir ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញផ្សាយឡើងជាបន្ទាន់ គឺបន្ទាប់ពីមានគណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមួយចំនួន កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលព្យាបាលកូវីដ១៩ គ្មានលេខបញ្ជិកា៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង៖