(បាត់ដំបង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងចេញ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា បានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ (ដូសទី៣) ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យ ដែលមានអាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងខេត្តបាត់ដំបង។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖