(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុន Attwood បានរៀបចមនូវការផ្តល់ជូនពិសេស ដោយមានកាដូរជាច្រើនសំរាប់រាល់ការជាវផលិតផលពីបញ្ជរបស់យើងផ្ទាល់ នាទីធ្លានៃក្រុមហ៊ុន Attwood រួមនឹងកាដូផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។

ក្រៅពីការរៀបចំផ្តល់នូវកាដូពិសេស ក្រុមហ៊ុន Attwood សូមជូនពរដល់រាល់អតិថិជនទាំងអស់ ក្នុងដំណើរឆ្ងាយជិតក្តី សូមប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងស្នាមញញឹមគ្រប់ៗគ្នា៕