(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានបង្ហាញនូវអារម្ភកថាដ៏មានសារសំខាន់លើឯកសារ «វិធានការគោលនយោបាយជំរុញ ចលនាទេសចរណ៍ ផ្ទៃក្នុង»។ នេះបើតាមឯកសារដែលបណ្ដាញ Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

សូមអានអារម្ភកថារបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដូចខាងក្រោម៖