(ភ្នំពេញ)៖ ទស្សនាវិដេអូប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-កូរ៉េ, កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-អាមេរិក នាថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។ សូមទស្សនាវិដេអូទាំងស្រុង៖