(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោក រ័ត្ន សណ្តាប់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងលោកស្រីឧកញ៉ា សូ រ៉ូសលីន បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា កូនក្តីខ្លួនត្រូវតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់រួចហើយ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការលើកលែងចោទប្រកាន់ របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ៖