(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២២៨នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៤៨៥នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ១២នាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៣,៧០៣នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០៥,៣៥០នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៤១៨នាក់៕