(ស្ទឹងត្រែង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង បានជូនដំណឹងថា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដានេះ មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នោះទេ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕