(កណ្តាល)៖ បុរីពិភពថ្មីក្រុងតាខ្មៅ ចាប់បើកលក់ហើយ ដោយលោកអ្នកអាចបង់ចាប់ពី៥០០០ដុល្លារ ឡើងទៅការប្រាក់ត្រឹមតែ១% និងអាចរំលស់រយៈពេល១៧ឆ្នាំ ជាពិសេសលោកអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទះដ៏ល្អ ប្រណិត ជាទីប្រជុំជន ស្ថិតនៅក្បែរ ផ្សារ សាលារៀន ងាយស្រួលសំរាប់ការរស់នៅ និងអាចប្រកបអាជីវកម្ម បានដែរ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ការិយាល័យបុរីពិភពថ្មីតាខ្មៅ: 077 86 86 18 , 087 86 86 18
ការិយាល័យកណ្តាល៖ 012 718 877 , 016 718 877 , 097 388 7777