(ភ្នំពេញ)៖​ សារសម្លេងវគ្គទី៣៥៖ «លោក កឹម សុខា ណាត់ស្រីស្នេហ៍ឈ្មោះចិន ទៅរួមរ័ក្សនៅកន្លែងចាស់» ត្រូវបាន Facebook បន្តទម្លាយជាសាធារណៈ (សំឡេងឆ្លើងឆ្លងគ្នាថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២)។

Facebook បានបន្តសរសេររៀបរាប់ថា៖ «ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនរួចមកហើយថា ខ្ញុំផ្អាកការបង្ហោះរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍ឈ្មោះចិន ក្នុងចំណោមបណ្តាស្រីស្នេហ៍ជាច្រើនរបស់លោក កឹម សុខា»។

កាលពីនៅក្នុងវគ្គទី២៣ នៃរឿងអាស្រូវ កឹម សុខា កន្លងទៅ ខ្ញុំបានទម្លាយអាថ៌កំបាំងខ្សែអាត់សំឡេងសន្ទនាគ្នារវាងស្រីស្នេហ៍ឈ្មោះចិន ជាមួយលោកប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ កឹម សុខា ត្រង់ចំណុចដែលស្រីចិន បានសុំខ្ចីលុយ លោក កឹម សុខា ៥០០ដុល្លារ ទៅមើលជំងឺក្មួយ របស់នាង។ ឥឡូវ ខ្ញុំសូមរំលឹកពីទំនាក់ទំនងស្នេហាស្អិតរមួតរវាងអ្នកទាំងពីរបន្ថែមទៀត គឺនៅពេលមួយនោះ លោកប្រធាន កឹម សុខា បានទូរស័ព្ទហៅស្រីចិន ទៅរួមរ័ក្សជាមួយគាត់ ដោយលោក កឹម សុខា បានប្រាប់ទៅអាចិនឲ្យទៅចាំគាត់នៅកន្លែងដដែល (សំដៅសណ្ឋាគារដែលពួកគេទាំងពីរធ្លាប់រួមរ័ក្សជាមួយគ្នាកន្លងមក)។ លោក កឹម សុខា បានតឿនអាចិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅឱ្យស្រូតៗ និងបើបានបន្ទប់ហើយ ត្រូវទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកពីលេខបន្ទប់ភ្លាម ដើម្បីលោកចេញទៅជួប»។

សូមស្តាប់សម្លេងឆ្លងឆ្លើយលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍៖

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី៣៥

រឿងអាស្រូវ កឹម សុខា វគ្គទី៣៥លោក កឹម សុខា ណាត់ស្រីស្នេហ៍ឈ្មោះចិន ទៅរួមរ័ក្សនៅកន្លែងចាស់៖

Posted by រឿងពិត CNRP on Tuesday, March 22, 2016