១. សម្រាប់សិស្សចាស់ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀន បញ្ចុះតំលៃ ១០%
២. សម្រាប់សិស្សថ្មីចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀន បញ្ចុះតំលៃ ២០%
៣. សម្រាប់សិស្សថ្មីចុះឈ្មោះរួមគ្នាចាប់ពី២នាក់ឡើងទៅក្នុងពេលតែមួយ បញ្ចុះតំលៃ ២៥%

បេសកម្មរបស់ ELT គឺដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស តាមបែប អាមេរិចកាំង ដែលធ្វើអោយ សិស្សានុសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិនានា អាចប្រើប្រាស់ ភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញដោយប្រើរយៈពេលខ្លី។

ELT មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា
- ភាសាអង់គ្លេសសំរាប់សិស្សគ្រប់វ័យ និង មន្ត្រីរាជការ
- មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ
- មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញអាន និងសរសេរ
- កុំព្យូទ័រផ្នែករដ្ឋបាល និង គណនេយ្យ
- មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស
- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងទៅសិក្សានៅបរទេស (TOFEL iBT Preparation)

* សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ TOEFL ចាប់ពី ៤៥០ ឡើងទៅអាចទៅសិក្សានៅមហា វិទ្យាល័យ East Los Angeles college
* ពិន្ទុ ៥០០ ឡើងទៅអាចទទួល អាហារូបករណ៏ពី ៤០០-២០០០០ ដុល្លារទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ The College of St.Catherine.USA
សំគាល់៖   សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសិក្សាតាមសាលារដ្ឋបាន
ទីតាំងទី១  សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ 012 872 630
ទីតាំងទី២  សង្កាត់បឹងកក់១ 012 900 242
ទីតាំងទី៣ ​ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល២ 092 336 602

 

Posted by Fresh News Photo on Tuesday, March 22, 2016