(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៦នាក់ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានជាសះស្បើយ។ នេះបើតាមលិខិតអនុញ្ញាតចេញពីមន្ទីរពេទ្យ របស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

អ្នកជំងឺទាំង ៦នាក់ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ នៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភានេះ និងអនុញ្ញាតទៅផ្ទះវិញ តែក៏ត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កបន្ត ១៤ថ្ងៃទៀតផងដែរ៕

សូមអានលិខិតអនុញ្ញាតចេញពីមន្ទីរ ខាងក្រោម៖