(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភានេះ បានកែសម្រួលសេចក្តីជូនដំណឹងឡើងវិញ ដោយយកវត្ថុវិភាគសំណាក ដើម្បីពិនិត្យរកកូវីដ១៩ ចំពោះអ្នកដំណើរទាំងឡាយណាដែល សង្ស័យខ្ពស់ និងសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តយកសំណាក ក្រោយពេលចូលក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តស្វាយរៀង។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖