(ភ្នំពេញ)៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូន លោក ឡាំ ហ៉ឹម និងលោកស្រី លីម ស៉ីវហួ ដែលបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ ជូនដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖