(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញប្រកាសរួមគ្នាមួយ ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធយានជំនិះ។

នៅក្នុងប្រកាសអន្តរក្រសួង ដែល Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកនេះ បានឱ្យដឹងទៀតថា ប្រកាសនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងយានជំនិះដើម្បីធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព និងកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើយានជំនិះ។ មានគោលដៅកំណត់បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសរបស់ក្រសួងទាំងពីរ៖