(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសនៃការវិនិយោគ តម្លៃសមរម្យបំផុត ជាមួយនឹងការទទួលបានប្រាក់ចំណូល ត្រលប់មកវិញខ្ពស់ដោយគ្រាន់តែ ចំណាយត្រឹមតែ ៣៩ ៨៨៨ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់ នៃការវិនិយោគគម្រោង The Garden Residency។

The Garden Residency មានទីតាំងនៅតំបន់ភូមិសាស្រ្តមួយ និងជាបេះដូង នៃខណ្ឌសែនសុខ ដែលមានការរចនា និងតំលៃសមរម្យ ដោយមានសក្តានុពល នៃកំណើនក្នុងការទទួលបាននូវ ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ត្រលប់មកវិញ ប្រសិនបើលោកអ្នកវិនិយោគ ជាមួយនឹង គម្រោងនេះ។

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ ឬម្ចាស់គម្រោងគឺ JS LAND LIMITED បានផ្តល់ជូននូវការបង់ប្រាក់ទាប និងងាយស្រួលដោយបង់រំលស់ ចាប់ពី ២៥០ដុល្លារ ក្នុង១ខែ ជាមួយនឹងធនាគារ MayBank ដែលមានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ៩ភាគរយក្នុង១ឆ្នាំ។ រួសរាន់ឡើងវិនិយោគ ឥឡូវនេះ ជាមួយនឹងតំលៃដ៏សមរម្យ នៅគម្រោងThe Garden Residency។
ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ភ្នាក់ងារលក់ យើងខ្ញុំលេខ៖០១០ ៨៨ ៦៦ ៩៩/ ០៧៨ ៥២ ៨៨ ៧២។