(ភ្នំពេញ)៖ ពិតជាអស្ចារ្យមែនជាមួយ ហត្ថាកសិករ គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ នៅហត្ថាកសិករ ចាប់ពី២០០០ដុល្លារឡើងទៅ ទទួលបានរង្វាន់ភ្លាមៗ ដូចជាកាបូបស្ពាយ ចំនួន៤០០០រង្វាន់ ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី ២៥០០រង្វាន់ កង្ហារបញ្ឈរ ១០០០រង្វាន់ ទូរសព្ទដៃ៧០០រង្វាន់ ទូរទស្សន៍ LED ៣២អ៊ិញ ៣៥០រង្វាន់ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ២៥០រង្វាន់ ព្រមទាំងទទួលបានអត្រាការប្រាក់៩.៨% និងសន្លឹកឆ្នោតផ្សង សំណាងឈ្នះរង្វាន់ បណ្តោងខ្សែកមាស ទំងន់១តម្លឹង ១០រង្វាន់ ២តម្លឹង៥រង្វាន់ និង៣តម្លឹង ១រង្វាន់។

ទទួលបានរង្វាន់ភ្លាមៗ ដែលអតិថិជននឹងទទួលបាន អាស្រ័យទៅតាមទំហំទឹកប្រាក់ ដែលបានដាក់សន្សំ។ ជាពិសេសអតិថិជននឹងទទួលបាន សន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ធ្វើការចាប់ឆ្នោត ផ្សងសំណាង ឈ្នះរង្វាន់បណ្តោងខ្សែកមាស ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ទំងន់១តម្លឹង ១០រង្វាន់ ២តម្លឹង ៥រង្វាន់ និង៣តម្លឹង ១រង្វាន់ ហើយការចាប់ឆ្នោត នឹងធ្វើឡើងនៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងទូរសព្ទ៖០២៣ ៩៩៩ ២៦៦ ហត្ថាកសិករ កាន់តែទុកចិត្ត កាន់តែចំរើន៕

កម្មវិធី ដាក់បាន ដាក់បាន

ប្រញាប់ឡើងៗ ក្នុងកម្មវិធី ដាក់បាន ដាក់បាន លោកអ្នកបានទាំងសុវត្ថិភាព បានទាំងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ៩.៨% បានទាំងរង្វាន់ភ្លាមៗ និងបានទាំងឱកាសឈ្នះរង្វាន់មហាសាល។ ចាំអីទៀតដាក់កាន់តែច្រើន បានកាន់តែច្រើន។ ការផ្តល់ជូនចាប់ពីខែមករា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ផ្តល់ជូនរហូតរង្វាន់អស់ពីស្តុក។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកទូរសព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ២៦៦#TermDeposits #HatthaKaksekarLimted #Savings

Posted by Hattha Kaksekar Limited on Sunday, January 17, 2016