(ភ្នំពេញ)៖ មកដល់ទៀតហើយជាមួយកម្មវិធីពិសេសរបស់ភោជនីយដ្ឋានម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប គឺកាន់តែរីករាយ កាន់តែឆ្ងាញ់ពិសារ​ជាមួយស្រាក្រហម ដែលផ្ដល់ជូន​ឥតគិតថ្លៃពី​ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប។

ភោជនីយដ្ឋានម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុបយើងខ្ញុំ មានកម្មវិធីពិសេសសំរាប់ គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ ដោយគ្រាន់តែចំណាយចាប់ពី ៦០ដុល្លារ ទ្បើងទៅ និងទទួលបានស្រាក្រហមតម្លៃ ១៥ដុល្លារចំនួនមួយដបភ្លាម នៅរៀងរាល់ ថ្ងៃអង្គារ នៅគ្រប់សាខាម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុបទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃជូនតំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ។
ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 081 288882 / 023 2222 50