ចូលរៀននៅថ្ងៃស្អែកទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ 

ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី៦ បញ្ចុះតំលៃ១០% និងថែមជូនអាវយឺត ELT ដ៏ស្រស់ស្អាត១

ដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ដែលធ្វើអោយ សិស្សានុសិស្ស អាចប្រើប្រាស់ ភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លីតាមបែប អាមេរិកកាំង
ELT មានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា
• ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស​ សម្រាប់កុមារដែលទទួល សិស្សអាយុចាប់ពី 2,5 ឡើងទៅ
• ថ្នាក់ជំនាញស្តាប់ និង និយាយ
• ថ្នាក់ជំនាញអាន និង សំណេរ
• ថ្នាក់ជំនាញវេយ្យាករណ៏ និងប្រកប
• កម្មវិធីមើលទូរទស្សន៏ខ្លីៗ
• សិស្សមានឱកាស ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស

សំគាល់: សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសិក្សា តាមសាលារដ្ឋបាន
ទីតាំងទី១ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ 012 872 630
ទីតាំងទី២ សង្កាត់បឹងកក់១ 012 900 242
ទីតាំងទី៣ សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល២ 092 336 602