(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីសម្លឹងមើលឃើញកំណើនភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលបានធ្វើដំណើរកម្សាន្ត នៅតាមទៅកន្លែងទេសចរនានានៅកម្ពុជា គ្រឿងបរិក្ខារបំពាក់លើរថយន្តម៉ាក IRONMAN របស់អូស្ត្រាលី បានមកដល់កម្ពុជាយើងហើយ ដើម្បីបំពាក់លើរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីនាំភ្ញៀវទេសចរណ៍ ធ្វើដំណើរកម្សាន្ត នៅតាមតំបន់ទេសចរនានា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះដែរ គ្រឿងបរិក្ខារបំពាក់លើរថយន្តម៉ាក IRONMAN នេះអាចបំពាក់ជាមួយរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ មិនតែប៉ុណ្ណោះ IRONMAN អាចតម្លើឡើងបូមមុខក្រោយ សម្រាប់រថយន្តផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យម្ចាស់យានយន្តមានផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការបើកបរនៅលើស្ថានភាពផ្លូវ ដែលលំបាកខ្លាំងដូចជាតំបន់ភ្នំ និងតំបន់ស្មុគស្មាញមួយចំនួនផងដែរ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់៖ https://www.facebook.com/Ironman4x4Cambodia/