(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ដ្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩។

តាមអនុក្រឹត្យរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅឆ្នាំ២០១៩​ ដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិនោះ មានចំនួន២៨ថ្ងៃ៕

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិត នៃអនុក្រឹត្យដែលមាននៅខាងក្រោមនេះ៖