(ព្រុចសែល)៖ មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសក្រូអាស៊ី ចូលរួមក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូ ឬ Euro Zone ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣តទៅ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RT News ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះ៕