(ប៉េកាំង)៖ កន្លែងនេះធ្លាប់ជាកន្លែងរស់នៅដ៏សំខាន់ របស់សត្វខ្លារខិនចិនខាងជើង តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ កន្លែងនេះមិនដែលលេចចេញសត្វខ្លារខិនចិនខាងជើងនោះឡើយ។ ឆ្នាំ២០១៧ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអភិរក្សសត្វព្រៃ ដែលមកពីគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសចិនបានបង្កើត “សម្ព័ន្ធសត្វខ្លា” ដើម្បីបំផុសសកម្មភាពស្តីពី “នាំខ្លារខិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ” ក្នុងគោលបំណងស្តារឡើងវិញ និងតភ្ជាប់របៀងអេកូឡូស៊ី ដែលត្រូវកាត់ផ្តាច់តាមបណ្តោយខ្សែតំបន់ភ្នំTaihang។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ អំពីសត្វខ្លារខិនចិនខាងជើង ៖